Wywiad gospodarczy

Przeprowadzenie wywiadu gospodarczego ma przede wszystkim na celu ochronę przedsiębiorców przed sytuacjami, w których powstają zaległości finansowe. Jest to działanie o profilu prewencyjnym, informujące Klienta o ryzyku powstania takich zaległości po wejściu w spółkę lub podpisaniu umowy z danym kontrahentem. Do podstawowych zadań podejmowanych w jego ramach należy weryfikacja informacji zawartych w spisach kontrahentów tj. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej bądź Krajowy Rejestr Sądowy. Sprawdzane jest też upoważnienie do podpisywania umów i innych dokumentów przez przedstawicieli firmy. Wywiad gospodarczy w dalszych etapach może obejmować działania oparte na przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Zapraszamy do współpracy klientów w Gdańsku i innych rejonach Polski!

Szybko odpowiadamy na wszystkie pytania. Zadzwoń lub napisz do nas!