Użytkowanie pieczęci

Przedstawiamy Państwu wzory pieczęci prewencyjnych, które oferujemy naszym Klientom, by poinformować o podjętej współpracy z firmą windykacyjną Refinanse.

Użytkowanie pieczęci przynosi następujące korzyści:

  • mobilizuje Kontrahenta do terminowego opłacania faktur,
  • informuje o nawiązaniu współpracy z firmą windykacyjną Refinanse,
  • informuje o stronie www.refinanse.pl, gdzie opisana jest procedura windykacji,
  • wzór numer 1 stanowi również informację o istnieniu możliwości całkowitego zwrotu kosztów windykacji przez osobę zadłużoną na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Przedstawionymi poniżej wzorami pieczęci sygnowane mogą być różnego rodzaju dokumenty, do których zaliczamy np.

  • faktury VAT,
  • rachunki,
  • umowy,
  • zlecenia.

WZORY PIECZĄTEK

wzór 1

wzór 2

wzór

W celu zamówienia pieczęci proszę o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

Szybko odpowiadamy na wszystkie pytania, zadzwoń lub napisz do nas!