Sprzedaż wierzytelności

Firma windykacyjna Refinanse prowadzi skup wierzytelności, obsługując sprawy z terytorium Gdańska, jak i pozostałej części Polski. Kwota za jaką zostanie odkupiona wierzytelność ustalana jest w sposób indywidualny, w odniesieniu do konkretnego przypadku. Mają na nią wpływ czynniki takie jak: czas przeterminowania należności, wysokość kwoty, rodzaj nawiązanej współpracy.

Jeśli chcieliby Państwo sprzedać konkretną wierzytelność, konieczne jest przygotowanie oraz dostarczenie naszej firmie kopii następujących dokumentów:

  • dokumenty potwierdzające występowanie długu, do których zaliczyć można faktury, nakazy sądowe dotyczące spłaty, wyroki sądowe itp.
  • dane adresowe osoby zadłużonej: imię i nazwisko dłużnika, nazwa firmy, adres zamieszkania bądź siedziby jego firmy, numery telefonów
  • informacja na temat dotychczasowej windykacji należności i uzyskanych efektów,
  • oczekiwania w stosunku do ceny jak i terminu płatności.

Zapraszamy do współpracy klientów w Gdańsku i innych rejonach Polski!

Szybko odpowiadamy na wszystkie pytania. Zadzwoń lub napisz do nas!